Lokale leefomgeving

Klachten over vliegtuiggeluid Schiphol, 1986-2008

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

In 2008 is het aantal klachten over vliegtuiglawaai rond Schiphol met 4% gedaald in vergelijking met 2007. Het aantal klagers nam 2008 toe met 14%.

Aantal klachten over Schiphol in 2008 gedaald

In 2008 zijn er ruim 609 duizend klachten ingediend over vliegtuiglawaai door Schiphol, dit is 4 % minder dan in 2007.
Het aantal klagers is in 2008 gestegen tot circa 6800. Ten opzichte van 2007 klaagden 14% meer mensen één of meerdere keren bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas).
Het gemiddeld aantal klachten per klager is gedaald van 106 naar 89 klachten per klager tussen 2007 en 2008.

Het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas)

Bas is het informatie- en klachtencentrum waar omwonenden van Schiphol terecht kunnen met vragen en klachten over het vliegverkeer op Schiphol. Bas is een gezamenlijk initiatief van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Amsterdam Airport Schiphol (AAS). Op 1 juni 2007 heeft Bas de klachtenregistratie overgenomen van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS).

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Klachten over vliegtuiggeluid Schiphol

Omschrijving

Aantal klachten en klagers uit de klachtenregistratie van het Bewoners Aanspreekpunt schiphol (Bas). Ook het aantal vliegbewegingen handelsverkeer is vermeld.

Verantwoordelijk instituut

RIVM, gegevens afkomstig van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas)

Basistabel

gegevens afkomstig van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas)

Geografisch verdeling

Omgeving Schiphol

Andere variabelen

Geen

Verschijningsfrequentie

jaarlijks

Achtergrondliteratuur

- Jaarrapportage 2008, Bewoners aanspreekpunt schiphol (Bas), 2009
- Feiten en cijfers rapportage 2008, Bewoners aanspreekpunt schiphol (Bas), 2009
- www.allesoverschiphol.nl
- Dossier schiphol, Milieuportaal RIVM

Opmerking

Met ingang van 2007 vindt de rapportage plaats over het gebruiksjaar (in dit geval 1 november 2006 - 31 oktober 2007). De cijfers tot en met 2006 gelden over het kalenderjaar.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2010). Klachten over vliegtuiggeluid Schiphol, 1986-2008 (indicator 0338, versie 11 , 5 januari 2010 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.