Milieubeleid en milieumaatregelen

Tarieven van enkele milieuheffingen, groene belastingen en verwijderingsbijdragen, 1990-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De tarieven van de meeste milieubestemmingsheffingen, heffingen waarvan de opbrengsten direct ten goede komen aan het milieu, en belastingen op milieugrondslag zijn de laatste jaren gestegen.

  Eenheid 1990 1995 2000 2001 2002 2003*
               
Wet verontreiniging afvalwater              
Rijk euro/v.e. 1) 13,84 27,23 30,63 31,76 31,76 31,76
water- en zuiveringsschappen euro/v.e. 1) 26,55 36,57 42,36 44,24 46,01 48,19
               
Rioolrecht              
per inwoner euro 16 29 41 42 45 49
per woonruimte euro 39 69 97 100 107 115
               
Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten            
per inwoner euro 24 65 77 80 84 90
per woonruimte euro 61 155 168 171 178 191
               
Belastingen op milieugrondslag              
brandstofheffing ongelode lichte olie euro/1 000 l 4,99 11,39 11,83 12,04 12,41 12,86
grondwaterbelasting euro/m3   0,15 0,16 0,16 0,17 0,17
belasting op leidingwater euro/m3     0,13 0,13 0,14 0,14
storten van brandbare afvalstoffen euro/1 000 kg   29,13 64,28 65,44 78,81 81,65
storten van overige afvalstoffen euro/1 000 kg   13,25 12,38 12,61 13,00 13,47
storten van baggerspecie euro/1 000 kg         13,00 13,00
               
Regulerende energiebelasting              
halfzware olie euro/1 000 l     79,09 126,49 130,41 135,10
gasolie euro/1 000 l     79,68 127,56 131,51 136,24
lpg euro/1 000 kg     94,30 150,88 155,56 161,16
               
Verwijderingsbijdragen              
personenauto euro   113,45 68,07 45,00 45,00 45,00
koel- en vriesapparatuur euro     18,15 17,00 17,00 17,00
bruingoed (televisie, plasma, lcd) euro     11,34 8,00 8,00 8,00
groot witgoed euro     9,08 5,00 5,00 5,00
beeld- en geluidsapparatuur euro     6,81 3,00 3,00 3,00
kleine huishoudelijke apparaten euro     1,13 1,00 1,00 1,00
 
Bron: CBS. CBS/MC/jun04/0362
1) Vervuilingseenheid.

Tarieven rioolrecht in ruim tien jaar verdrievoudigd

De ontwikkeling van de rioolrecht tarieven wordt in belangrijke mate verklaard door de grote investeringen die nodig waren voor de vervanging van oude rioolstelsels.

Belastingstelsel steeds 'groener'

De belastingen op milieugrondslag moeten een verschuiving aanbrengen van de belasting op inkomen uit arbeid naar belastingen op milieu, om zo een evenwichtige spreiding te bewerkstelligen van de lasten over bedrijfsleven en huishoudens. De trend in de opbrengst en tarieven van deze belastingen illustreert de vergroening van het belastingstelsel. Zo zijn de tarieven voor de reguliere energiebelasting (REB, ook wel 'ecotax' genoemd) op halfzware olie, gasolie en LPG sinds 1999 met 234% gestegen.

Meeste verwijderingsbijdragen gedaald

De 'verwijderingsbijdrage' is ingevoerd als een ondersteunende regelgeving voor de milieuvriendelijke verwijdering van verschillende categorieën afvalstoffen. De verantwoordelijkheid voor de inname en milieuvriendelijke verwerking ligt bij de producent/importeur. Financiering vindt voor een deel plaats uit een toeslag op de prijs van nieuw op de markt te brengen producten. Door schaalvergroting, concurrentie tussen verwerkers en efficiëntere recyclingtechnieken zijn de tarieven van de meeste verwijderingsbijdragen gedaald. Sommige verwijderingsbijdragen op elektrische apparaten zijn zelfs weer afgeschaft.

Technische toelichting

Het tarief van de heffing Wet verontreiniging oppervlaktewateren bij waterschappen is een gemiddelde. Het laagste tarief in 2001 was 34 euro en het hoogste tarief was 59 euro. De 'tarieven' voor rioolrecht en afvalstoffenheffing zijn gebaseerd op de totale opbrengst gedeeld door het aantal inwoners.

Referentie

CBS (2003). StatLine: Opbrengst milieuheffingen en -belastingen. CBS, Voorburg/Heerlen.

Relevante informatie

  • Meer informatie over heffingen en verwijderingsbijdragen is te vinden op StatLine (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2004). Tarieven van enkele milieuheffingen, groene belastingen en verwijderingsbijdragen, 1990-2003 (indicator 0362, versie 04 , 1 juni 2004 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.