Milieubeleid en milieumaatregelen

Milieukeur en EKO-keur van certificaathouders, 2000 en 2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Keurmerken

Biologische voeding staat de afgelopen jaren sterk in de belangstelling. De EKO-keur-bedrijven leverden in 2000 circa 6 800 producten op de markt met een geschatte omzet van 330 miljoen euro. Het aandeel in de totale voedingsmiddelenmarkt bedraagt overigens nog maar 2%. Het grootste marktaandeel is in verse groente en fruit (circa 5%) en zuivel (circa 10%). De introductie en promotie van biologische producten in supermarkten heeft een grote rol gespeeld in de sterke stijging. Omzetgegevens van Milieukeurbedrijven zijn niet beschikbaar.

Certificaathouders

Het aantal Milieukeurbedrijven, dat goedgekeurde producten (food en non-food) op de markt brengt is sinds het begin van de jaren negentig flink gestegen. Per 2001 zijn er voor de Milieukeur non-food 142 certificaathouders en voor Milieukeur food 46 certificaathouders. Het aantal certificaathouders EKO-keur was in 2001 917.Certificaathouders zijn bedrijven, die producten met Milieukeur dan wel EKO-keur op de markt brengen. Het betreft producenten, importeurs en handelaren. De Milieukeur stelt algemene eisen aan producten, het EKO-keur garandeert een biologische teeltwijze, dat wil zeggen een teelt geheel zonder synthetische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Het aantal certificaathouders geeft slechts in beperkte mate een indicatie van de ontwikkeling in de markt. Het is een optelsom van grote en kleine bedrijven. Door schaalvergroting kan de feitelijke groei in omzet groter zijn dan op basis van het aantal certificaathouders wordt gesuggereerd. Zo is aantal producten met EKO-keur bijvoorbeeld veel sterker gestegen dan het aantal certificaathouders.

Referenties

  • Graaf, R.J. de, et al. (2000). Effectschatting consumentenbeleid. CEA BV, Rotterdam.
  • Milieukeur (2002). Jaarverslag Stichting Milieukeur. Stichting Milieukeur, Den Haag.
  • SKAL (2001). Jaarverslag Stichting SKAL. Stichting SKAL, Zwolle.

Relevante informatie

  • Meer informatie over Milieukeur en EKO-keur is te verkrijgen bij de Stichting Milieukeur en de Stichting Skal.
  • De Stichting Milieukeur is in 1992 opgericht op initiatief van de overheid. Het doel van Milieukeur is het stimuleren van milieubewust handelen door producenten en consumenten.
  • De Stichting Skal is door het ministerie van LNV aangewezen voor het toezicht op de biologische productie in Nederland. De Stichting Skal is wettelijk houdster van het EKO-keurmerk

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Milieukeur en EKO-keur van certificaathouders, 2000 en 2001 (indicator 0365, versie 03 , 2 september 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.