Milieubeleid en milieumaatregelen

Milieukeur en EKO-keur, 2001 en 2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Het aantal bedrijven dat Milieukeurproducten (food en non-food) op de markt brengt, is sinds het begin van de jaren negentig flink toegenomen.

Marktaandeel biologische producten neemt toe

Biologische voeding staat de afgelopen jaren sterk in de belangstelling. De markt voor biologische producten bedroeg in 2002 naar schatting 375 miljoen euro (Platform Biologica, 2003). Het grootste marktaandeel van biologische voeding hebben verse groente en fruit (circa 3,6%), brood en zuivel (circa 1,9%) en vlees (1,7%). De introductie en promotie van biologische producten in supermarkten heeft een grote rol gespeeld in de sterke toename. De stijging in 2002 (9%) was echter beduidend lager dan in 2001 (20%). Het aandeel in de totale voedingsmiddelenmarkt bedraagt 1,6%.Omzetgegevens van Milieukeurbedrijven zijn niet beschikbaar.

Milieueisen van milieukeurmerken

Het Milieukeur stelt algemene milieueisen aan producten. Het EKO-keur garandeert een biologische teeltwijze. De milieukeureisen worden regelmatig herzien en aangepast aan nieuwe technieken die zorgen voor nog minder milieubelasting.Het Milieukeur geldt onder andere voor de grondstoffen waar het product van gemaakt is en het gebruikte verpakkingsmateriaal. De biologische teeltwijze overeenkomstig het EKO-keurmerk geschiedt geheel zonder synthetische bestrijdingsmiddelen en kunstmest.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over Milieukeur en EKO-keur is te verkrijgen bij de Stichting Milieukeur en de Stichting Skal.
  • De Stichting Milieukeur is in 1992 opgericht op initiatief van de overheid. Het doel van Milieukeur is het stimuleren van milieubewust handelen door producenten en consumenten.
  • De Stichting Skal is door het ministerie van LNV aangewezen voor het toezicht op de biologische productie in Nederland. De Stichting Skal is wettelijk houdster van het EKO-keurmerk.
  • Meer informatie over milieukeurmerken is te vinden in het Dossier milieukeurmerken van het ministerie van VROM.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Milieukeur en EKO-keur, 2001 en 2002 (indicator 0365, versie 04 , 15 december 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.