Milieubeleid en milieumaatregelen

Biologische voedingsmiddelen, 2000 - 2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Het marktaandeel van biologische voedingsmiddelen is toegenomen tot circa 1,8% in 2004.

Marktaandeel biologische producten neemt toe

Biologische voeding staat de afgelopen jaren sterk in de belangstelling. De markt voor biologische producten (EKO-keur en Demeter keur) is in de periode 2000 - 2004 gegroeid van 286 tot 419 miljoen euro (Platform Biologica, 2004). Het aandeel in de totale voedingsmiddelenmarkt bedraagt 1,8% in 2004. Overheid en marktpartijen streven naar een aandeel van 5% in 2007. Het grootste marktaandeel is in verse groente en fruit (3,9%), zuivel (2,8%) en vlees (2,3%).
De introductie en promotie van biologische producten in supermarkten heeft een grote rol gespeeld in de sterke stijging. Supermarkten hebben een aandeel van 46% in de omzet, het aandeel van natuurvoedingswinkels bedraagt 41%.
De 6% stijging in de omzet in 2004 ten opzichte van 2003 is gerealiseerd terwijl de totale omzet in de voedingsmiddelenbranche licht daalde (1,3%).

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over EKO-keur is te verkrijgen bij de Stichting Skal. De Stichting Skal is door het ministerie van LNV aangewezen voor het toezicht op de biologische productie in Nederland. De Stichting Skal is wettelijk houdster van het EKO-keurmerk.
  • Meer informatie over milieukeurmerken is te vinden in het Dossier milieukeurmerken van het ministerie van VROM

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2006). Biologische voedingsmiddelen, 2000 - 2004 (indicator 0365, versie 05 , 2 juni 2006 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.