Milieubeleid en milieumaatregelen

Biologische voedingsmiddelen, 2000 - 2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Het marktaandeel van biologische voedingsmiddelen is toegenomen tot circa 2% in 2007.

Marktaandeel biologische producten neemt toe

Biologische voeding staat de afgelopen jaren sterk in de belangstelling. De markt voor biologische producten (EKO-keur en Demeter keur) is in de periode 2000 - 2007 gegroeid van 286 tot 518,9 miljoen euro. Ten opzichte van 2006 is er sprake van een groei van 13%. De totale bestedingen aan voedingsmiddelen zijn sinds 2006 met ongeveer 7% gestegen naar € 26,3 miljard. Het marktaandeel voor biologische producten komt hiermee uit op 2,0% (Platform Biologica, 2007).
De productgroepen met de grootste marktaandelen zijn verse groente en fruit (3,8%), zuivel (3,9%) en vlees (1,9%).
De introductie en promotie van biologische producten in supermarkten heeft een grote rol gespeeld in de sterke stijging. Supermarkten hebben een aandeel van circa 44% in de omzet, het aandeel van speciaalzaken bedraagt circa 42%.

Beleid met betrekking tot biologische voeding

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stimuleert marktvergroting biologische landbouw vanuit de regeringsdoelstelling om in 2010 op 10% van het landbouwareaal biologisch te produceren. Afgeleide convenantdoelstelling van het tweede convenant was 5% consumentenbestedingen voor biologische producten eind 2007. Eind 2007 is een marktaandeel van 2% bereikt. Op 31 januari 2008 is het derde Convenant ter bevordering van de afzet van biologische voeding getekend. De partijen streven onder meer een jaarlijkse omzetgroei van minstens tien procent na.

Referenties

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2008). Biologische voedingsmiddelen, 2000 - 2007 (indicator 0365, versie 07 , 25 april 2008 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.