Milieubeleid en milieumaatregelen

Biologische voedingsmiddelen, 2000 - 2009

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Het marktaandeel van biologische voedingsmiddelen is toegenomen tot circa 2,3% in 2009.

Marktaandeel biologische producten neemt toe

De markt voor biologische producten (EKO-keur en Demeter keur) is in de periode 2000 - 2009 gegroeid van 286 tot 647 miljoen euro. Ten opzichte van 2008 is er -ondanks de economische recessie- sprake van een groei van bijna 11%. De totale bestedingen aan voedingsmiddelen zijn in 2009 met bijna 2 % gestegen naar € 27,9 miljard. Het marktaandeel voor biologische producten komt hiermee uit op 2,3% (Platform Biologica, 2010).
De productgroepen met de grootste marktaandelen zijn eieren (7,6%), zuivel (4,9%), verse groente en fruit (4,0%), en brood (3,3%).
De introductie en promotie van biologische producten in supermarkten heeft een grote rol gespeeld in deze stijging. Supermarkten hebben een aandeel van circa 44% in de omzet, het aandeel van speciaalzaken bedraagt circa 40%.

Beleid met betrekking tot biologische voeding

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stimuleert marktvergroting biologische landbouw vanuit de regeringsdoelstelling om in 2010 op 10% van het landbouwareaal biologisch te produceren. Afgeleide convenantdoelstelling van het tweede convenant was 5% consumentenbestedingen voor biologische producten eind 2007. Eind 2007 is een marktaandeel van 2% bereikt. Op 31 januari 2008 is het derde Convenant ter bevordering van de afzet van biologische voeding getekend. De partijen streven onder meer een jaarlijkse omzetgroei van minstens tien procent na.
In 2009 bedroeg de groei 10,8%. Aangezien voedingsmiddelen in 2009 1,1% duurder werden komt dit neer op een volumegroei van 9,7%.

Referenties

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2010). Biologische voedingsmiddelen, 2000 - 2009 (indicator 0365, versie 08 , 29 oktober 2010 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.