Verkeer en milieu

Wegvoertuigen naar milieuklasse, 1986-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Beleid

Om de luchtverontreiniging door het wegverkeer terug te dringen zijn vanaf het begin van de jaren zeventig door de EG normen vastgesteld waaraan voertuigen moeten voldoen om op de markt te komen. Deze typekeuringseisen zijn vervolgens in de nationale wetgevingen opgenomen en in de loop van de jaren voordurend aangescherpt. De meest recente normen worden EURO-normen genoemd en zijn inmiddels toe aan een derde aanscherping. Deze zogenaamde EURO-3-normen gelden voor bestaande typen van voertuigen vanaf 1 oktober 2000 en voor nieuwe typen vanaf 1 oktober 2001. Voor de komende acht jaar zijn verdere aanscherpingen gepland: in 2005 voor personen- en zware bedrijfsvoertuigen en in 2008 een tweede voor zware bedrijfsvoertuigen.In de grafieken is bij personenauto's, die nog niet aan de EURO-normen voldoen, onderscheid gemaakt tussen auto's met en zonder katalysator. De categorie met katalysator is redelijk vergelijkbaar met EURO-1.

Referenties

  • Wee, G.P. van, M.A.J. Kuijpers-Linde en O.J. van Gerwen (2001). Emissies en kosten tot 2030 bij het vastgesteld milieubeleid. Achtergronddocument bij de Nationale Milieuverkenning 5. RIVM (rapportnr. 408 129 013), Bilthoven.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Wegvoertuigen naar milieuklasse, 1986-2001 (indicator 0388, versie 03 , 15 oktober 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.