Verkeer en milieu

Wegvoertuigen naar milieuklasse, 1986-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Wegvoertuigen worden steeds schoner door verscherpte typekeuringseisen die zijn opgelegd door de EU en zijn opgenomen in de Nederlandse wetgeving.

EURO-normen

Om de luchtverontreiniging door het wegverkeer terug te dringen zijn vanaf het begin van de jaren zeventig door de EG/EU normen vastgesteld waaraan voertuigen moeten voldoen om op de markt te komen. Deze typekeuringseisen zijn vervolgens in de nationale wetgevingen opgenomen en zijn in de loop der jaren steeds verder aangescherpt. De meest recente normen worden EURO-normen genoemd. Onderstaande tabel geeft een samenvatting van deze normen.

EURO-norm EU-richtlijn 1) Ingangsdatum   Opmerkingen
    nieuwe typen bestaande typen  
Personenauto's en      
lichte bedrijfsvoertuigen      
EURO-1 91/441 1-7-1992 1-1-1993 Betreft personenauto's
Idem 93/59 1-10-1993 1-10-1994 Betreft lichte bedrijfsvoert.
EURO-2 94/12 1-10-1996 1-1-1997 Betreft personenauto's
Idem 96/69 1-1-1997 1-1-1998 Betreft lichte bedrijfsvoert.
EURO-3 98/69 1-1-2000 1-1-2001  
EURO-4 98/69 1-1-2005 1-1-2006  
         
Zware bedrijfsvoertuigen      
EURO-0 88/77 1-7-1988 1-10-1990  
EURO-1 91/542 1-7-1992 1-10-1993  
EURO-2 91/542 1-10-1995 1-10-1996  
EURO-3 1999/96 1-10-2000 1-10-2001  
EURO-4 1999/96 1-10-2005 1-10-2006  
         
1) Zie: http://www.europa.eu.int/eur-lex/nl bij 'Wetgeving'.

In de grafieken is bij personenauto's, die nog niet aan de EURO-normen voldoen, onderscheid gemaakt tussen auto's met en zonder katalysator. De categorie met katalysator is redelijk vergelijkbaar met EURO-1.

Referenties

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Wegvoertuigen naar milieuklasse, 1986-2003 (indicator 0388, versie 05 , 17 januari 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.