Verkeer en milieu

Wegvoertuigen naar milieuklasse, 1985-2016

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Wegvoertuigen worden steeds schoner door verscherpte typekeuringseisen die zijn opgelegd door de EU en zijn opgenomen in de Nederlandse wetgeving.

EURO-normen

Om de luchtverontreiniging door het wegverkeer terug te dringen zijn vanaf het begin van de jaren zeventig door de EG/EU normen vastgesteld waaraan voertuigen moeten voldoen om op de markt te komen. Deze typekeuringseisen zijn vervolgens in de nationale wetgevingen opgenomen en zijn in de loop der jaren steeds verder aangescherpt. De meest recente normen worden EURO-normen genoemd. Onderstaande tabel geeft een samenvatting van deze normen.

EURO-norm EU-richtlijn 1) Ingangsdatum   Opmerkingen
    nieuwe typen bestaande typen  
Personenauto's en      
lichte bedrijfsvoertuigen      
EURO-1 91/441 1-7-1992 1-1-1993 Betreft personenauto's
Idem 93/59 1-10-1993 1-10-1994 Betreft lichte bedrijfsvoert.
EURO-2 94/12 1-10-1996 1-1-1997 Betreft personenauto's
Idem 96/69 1-1-1997 1-1-1998 Betreft lichte bedrijfsvoert.
EURO-3 98/69 1-1-2000 1-1-2001  
EURO-4 98/69 1-1-2005 1-1-2006  
EURO-5 99/96 1-9-2009 1-1-2011  
EURO-6 2007/715 1-9-2014 1-9-2015 Betreft personenauto's
Idem idem 1-9-2015 1-9-2016 Betreft lichte bedrijfsvoert.
         
Zware bedrijfsvoertuigen      
EURO-0 88/77 1-7-1988 1-10-1990  
EURO-1 91/542 1-7-1992 1-10-1993  
EURO-2 91/542 1-10-1995 1-10-1996  
EURO-3 1999/96 1-10-2000 1-10-2001  
EURO-4 1999/96 1-10-2005 1-10-2006  
EURO-5 2005/55 1-10-2008 1-10-2009  
EURO-6 2009/595 1-1-2013 1-1-2014  
         
Bron: EU. CBS/sep17
1) Zie: http://eur-lex.europa.eu/nl/index.htm.

In de grafieken is bij personenauto's, die nog niet aan de EURO-normen voldoen, onderscheid gemaakt tussen auto's met en zonder katalysator. De categorie met katalysator is redelijk vergelijkbaar met EURO-1.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Wegvoertuigen per milieuklasse

Omschrijving

Het aandeel van het wagenpark, verdeeld in lichte voertuigen (<3,5 ton GVW: personenauto's, lichte bedrijfsvoertuigen) en zware voertuigen (>3,5 ton GVW: vrachtauto's, trekkers en autobussen), dat voldoet aan typekeuringseisen (conventioneel, pré-euro katalysator, Euro-1, Euro-2, Euro-3, etc.). GVW staat voor gewicht volle wagen.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek, in samenwerking met de Emissieregistratie (Planbureau voor de Leefomgeving, Centraal Bureau voor de Statistiek, Rijkswaterstaat/Waterdienst, Wageningen Universiteit-Alterra, Rijkswaterstaat-Leefomgeving, RVO, TNO, Deltares).

Berekeningswijze

Op basis van actief motorrijtuigenpark.

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

In maart definitieve cijfers t-2, in augustus voorlopige cijfers t-1.

Opmerking

Beleid en maatregelen ter vermindering van de luchtverontreiniging door het verkeer staan beschreven in hoofdstuk 6 van het Handboek Implementatie milieubeleid EU in Nederland. Voor de EU-richtlijnen kunt terecht op http://eur-lex.europa.eu/nl/index.htm

Betrouwbaarheidscodering

C

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2018). Wegvoertuigen naar milieuklasse, 1985-2016 (indicator 0388, versie 28 , 9 april 2018 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.