Afval

Verwerking van afval van huishoudens, 1985-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De verwerking van huishoudelijk afval is ingedeeld naar hergebruik, verbranden en storten. Een deel van het gemengd ingezamelde afval wordt achteraf gescheiden in scheidingsinstallaties. Na behandeling door een scheidingsinstallatie wordt een deel van het afval hergebruikt en de rest verbrand of gestort.

Beleidsdoelstelling

Het beleid is er op gericht de hoeveelheid te verbranden of te storten afval te verminderen.

Methodiek

Tot en met 1995 zijn de gepresenteerde gegevens over hergebruik en nuttige toepassing inclusief het composteringsresidu. Vanaf 1996 is het composteringsresidu onderverdeeld bij verbranden en storten.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over de verwerking van afval van huishoudens is te vinden op Statline. (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Verwerking van afval van huishoudens, 1985-2001 (indicator 0392, versie 03 , 15 oktober 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.