Afval

Verwerking van afval van huishoudens, 1985-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Na enkele jaren met slechts kleine verschuivingen in de verwerkingsmethoden van het afval van huishoudens, zijn in 2002 de nuttige toepassing weer licht toegenomen en het storten verder afgenomen.

Door scheidingsinstallaties weer lichte groei nuttige toepassing

In de tweede helft van de jaren negentig is het storten van huishoudelijk afval sterk afgenomen en zijn verbranden en nuttige toepassing als verwerkingsmethoden toegenomen. De jaren daarna is er een stabilisatie opgetreden. In 2002 is het aandeel nuttige toepassing weer licht toegenomen als gevolg van de in 2002 gerealiseerde scheiding van gemengd ingezameld afval in scheidingsinstallaties (t.b.v. nuttige toepassing). Mede als gevolg hiervan is het aandeel storten licht afgenomen.

Beleidsdoelstelling

Het beleid is er op gericht minimaal 60% nuttige toepassing te realiseren en het storten van huishoudelijk afval terug te brengen naar nul. In 2002 werd 46,7% van het afval van huishoudens nuttig gebruikt en 11,5% gestort.

Technische toelichting

Als verwerkingsmethoden voor huishoudelijk afval worden toegepast: hergebruik, composteren, verbranden en storten. Een deel van het gemengd ingezamelde afval wordt achteraf gescheiden in scheidingsinstallaties. Na deze behandeling wordt een deel van het afval nuttig toegepast en de rest verbrand of gestort. In de grafiek zijn hergebruik en composteren samengevoegd onder het kopje "nuttige toepassing". De in scheidingsinstallaties gescheiden hoeveelheid afval is verdeeld over "nuttige toepassing", "verbranden" en "storten". In 2002 is tevens een zeer kleine fractie van het huishoudelijk afval na behandeling in een scheidingsinstallatie geloosd (8 miljoen kilo): deze fractie is in de grafiek achterwege gelaten.De CBS-cijfers over de verwerking van het afval van huishoudens (CBS, 2003) wijken af van de hier gepresenteerde gegevens. In de CBS-statistiek vormt het door gemeenten ingezamelde verbouwingsafval een afvalstroom binnen het afval van huishoudens. In de grafiek is maar een deel van het door gemeenten ingezamelde verbouwingsafval toegedeeld aan het afval van huishoudens; van het andere deel wordt aangenomen dat het eigenlijk bedrijfsafval is (met name afkomstig van aannemingsbedrijven).

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over de verwerking van afval van huishoudens is te vinden op StatLine (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2004). Verwerking van afval van huishoudens, 1985-2002 (indicator 0392, versie 04 , 7 mei 2004 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.