Afval

Composteerinstallaties voor gft-afval, 1989-2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De hoeveelheid groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) dat wordt aangeboden voor compostering blijft de laatste jaren vrijwel gelijk.

  Aantal Vergunde Totaal w.v.   Afgezet Residu1)
  installaties capaciteit composteer- in gecompos- aan  
      baar afval restafval teerd/ compost  
          vergist    
               
  absoluut miljoen kg          
               
1989 3 . 2 355 2 320 35 . .
1990 4 . 2 470 2 385 85 . .
               
1991 4 . 2 725 2 405 320 . 40
1992 7 620 2 790 2 170 620 . 60
1993 12 908 2 595 1 715 880 310 205
1994 24 1 500 2 640 1 420 1 220 >310 140
1995 23 1 650 2 790 1 340 1 450 >475 180
1996 23 1 460 2 675 1 215 1 460 480 170
1997 25 1 590 2 830 1 300 1 530 540 180
1998 24 1 600 2 870 1 380 1 490 470 105
1999 25 1 760 2 790 1 380 1 410 610 95
2000 25 1 790 2 790 1 280 1 510 580 90
               
2001 25 1 705 2 890 1 460 1 430 650 85
2002 23 1 595 2 840 1 400 1 440 660 .
2003 23 1 652 2 720 1 360 1 360 650 .
2004 24 1 804 2 830 1 380 1 450 700 ..
 
Bron: WAR; CBS; AOO, SenterNovem (Uitvoering Afvalbeheer). CBS/MNC/sep05/0395
1) Vanaf 2002 worden de hoeveelheden residu niet meer gerapporteerd

Aanbod gft-afval voor compostering/vergisting stabiliseert

Sinds eind jaren tachtig zijn gemeenten aangespoord (later in 1994 verplicht) groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) bij huishoudens gescheiden in te zamelen. Na de invoering van de afvalscheiding bij huishoudens hebben provincies en gemeenten in een aantal jaren gezorgd voor voldoende verwerkingscapaciteit. Hierdoor kon in de eerste helft van de jaren negentig het gescheiden inzamelen en composteren van gft-afval een hoge vlucht nemen. Vanaf 1995 is er sprake van een stabilisatie. Beide ontwikkelingen worden weerspiegeld in de Samenstelling van huishoudelijk restafval, 1940-2018.
De tabel heeft betrekking op composteer- en vergistingsinstallaties die bestemd zijn voor de verwerking van gescheiden ingezameld gft-afval bij huishoudens. Naast gft-afval hebben deze installaties ook ander organisch materiaal verwerkt en er zijn ook composteerinstallaties waarin uitsluitend organisch afval van bedrijven wordt verwerkt.

Referenties

  • CBS (2005). StatLine. Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.
  • WAR (2005). Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2004. Werkgroep Afvalregistratie, Utrecht.
  • SenterNovem (2005). Samenstelling van het huishoudelijk restafval, resultaten sorteeranalyses 2004, SenterNovem, Uitvoering Afvalbeheer, Utrecht.
  • AOO (2004). Samenstelling van het huishoudelijk restafval, resultaten sorteeranalyses 2003, AOO, Utrecht.

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Composteerinstallaties voor gft-afval, 1989-2004 (indicator 0395, versie 05 , 19 september 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.