Afval

Composteer- en vergistingsinstallaties voor gft-afval, 1989-2013

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De hoeveelheid groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) dat wordt aangeboden voor compostering is al sinds 1995 vrij stabiel. In 2013 trad een lichte toename op ten opzichte van 2012.

Aanbod gft-afval voor compostering/vergisting al lange tijd stabiel

Sinds eind jaren tachtig zijn gemeenten aangespoord (later in 1994 verplicht) groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) bij huishoudens gescheiden in te zamelen. Na de invoering van de afvalscheiding bij huishoudens hebben provincies en gemeenten in een aantal jaren gezorgd voor voldoende verwerkingscapaciteit. Hierdoor kon in de eerste helft van de jaren negentig het gescheiden inzamelen en composteren van gft-afval een hoge vlucht nemen. Vanaf 1995 is er sprake van een stabilisatie. Na 2000 is er een afname van het gescheiden ingezameld gft-afval tot 2006. Beide ontwikkelingen worden weerspiegeld in de hoeveelheid gft-afval in het huishoudelijk restafval.


Sinds enkele jaren is de hoeveelheid gescheiden ingezameld en verwerkt gft-afval stabiel.
De gegevens hebben betrekking op composteer- en vergistingsinstallaties die bestemd zijn voor de verwerking van gescheiden ingezameld gft-afval bij huishoudens. Naast gft-afval verwerken deze installaties ook ander organisch materiaal. Er zijn ook composteerinstallaties waarin tuinafval en ander organisch afval wordt verwerkt en geen gft-afval. Deze installaties zijn hier niet opgenomen.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Verwerkers van gft-afval

Omschrijving

Aantal vergistings- en composteerinstallaties, de verwerkingscapaciteit en de bij het composteerproces overblijvende compost en restafval.

Verantwoordelijk instituut

Rijkswaterstaat Leefomgeving

Berekeningswijze

Integraal onderzoek bij de gft-verwerkers

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

jaarlijks

Achtergrondliteratuur

WAR (2014). Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2013. Werkgroep Afvalregistratie, Utrecht.

Betrouwbaarheidscodering

Integrale enquete.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2015). Composteer- en vergistingsinstallaties voor gft-afval, 1989-2013 (indicator 0395, versie 14 , 8 januari 2015 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.