Milieubeleid en milieumaatregelen

Convenant 'plus' voor zwerfafval

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Zwerfafval staat nog niet zo lang op de beleidsagenda. In het convenant Verpakkingen II (VROM, 1997) hebben de overheid en de verpakkingsindustrie de intentie uitgesproken zwerfafval te willen terugdringen. In het kader van het convenant Verpakkingen III (VROM, 2002) is zelfs een apart deelconvenant voor zwerfafval opgesteld.

Zwerfafval in het tweede convenant Verpakkingen

Binnen het tweede convenant Verpakkingen was een 'zachte' bepaling over zwerfafval opgenomen. Er waren echter geen doelstellingen geformuleerd en evenmin consequenties bij het niet nakomen van de afspraak.

Zwerfafval in het derde convenant Verpakkingen

In het derde convenant Verpakkingen is voor de bestrijding van zwerfafval een apart deelconvenant opgesteld met een eigen monitoringprotocol. Er is overeenstemming bereikt over een reductie van 80% in 2005 voor flesjes en blikjes binnen het zwerfafval. De overeenkomst tussen overheid en bedrijfleven wordt nu wel ondersteund door een consequentie bij niet halen van de doelstelling. Als per 1 januari 2004 de hoeveelheid flesjes en blikjes niet met twee derde is afgenomen, wordt een statiegeldsysteem ingevoerd. Door deze 'stok achter de deur' is een scherpere doelstelling bereikt en is de kans op succes van het convenant aanmerkelijk toegenomen.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over zwerfafval is te vinden op de website van Nederland Schoon en in het rapport 'Inzamel- en beloningssystemen ter vermindering van zwerfvuil, drie concepten voor een aanpak' (CE, 2001. Rapport nr. 01.5090.21, G.C. Bergsma et al. Centrum voor Energiebesparing. 2001, Delft.). Zie op de website van het CE onder publicaties.
  • De Stichting Nederland Schoon is in 1991 door het bedrijfsleven, de ANWB en de NVRD opgericht. Nederland Schoon initieert en ondersteunt projecten en campagnes gericht op de preventie en bestrijding van zwerfafval.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Convenant 'plus' voor zwerfafval (indicator 0399, versie 03 , 15 oktober 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.