Milieubeleid en milieumaatregelen

Convenant 'plus' voor zwerfafval

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Om zwerfafval in de leefomgeving van mensen terug te dringen zijn afspraken gemaakt tussen Rijksoverheid, de VNG en het bedrijfsleven.

Zwerfafval, bron van ergernis

In Nederland belanden jaarlijks meer dan 50 miljoen lege blikjes en flesjes en nog een heleboel ander afval, zoals snoeppapiertjes, sigarettenpeuken en reclamedrukwerk, op straat. Zwerfafval wordt in het algemeen ervaren als een grote bron van ergernis. Hoe burgers de kwaliteit van hun directe leefomgeving beleven, wordt mede bepaald door zwerfafval.Op 4 december 2002 is het Convenant Verpakkingen III en daarmee ook het deelconvenant zwerfafval ondertekend. In dit deelconvenant hebben het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het bedrijfsleven afspraken gemaakt over het terugdringen van de hoeveelheid zwerfafval.

Definitie zwerfafval

Zwerfafval is al het afval dat rondslingert op straat, in de berm, op het strand of bijvoorbeeld in natuurparken. Zwerfafval is 'afval dat door mensen bewust of onbewust is weggegooid of achtergelaten op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn of door indirect toedoen of nalatigheid van mensen op die plaatsen is terecht gekomen.'
Het bestaat voornamelijk uit verpakkingsmateriaal van consumpties: blikjes, flesjes, wikkels en bijvoorbeeld patatbakjes. Ook sigarettenpeuken, kauwgomresten en kranten, folders en tissues slingeren vaak op straat, in parken of langs de weg rond.

Deelconvenant zwerfafval

Het deelconvenant zwerfafval maakt deel uit van het Convenant Verpakkingen III. Dit convenant bevat afspraken tussen overheid en bedrijfsleven over het terugdringen van de hoeveelheid verpakkingsafval en het zwerfafval. Eind 2002 heeft VROM, namens de Rijksoverheid, met het bedrijfsleven en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het deelconvenant zwerfafval ondertekend. De doelstellingen van het deelconvenant zwerfafval zijn:

  • Het bedrijfsleven draagt er zorg voor dat uiterlijk in het jaar 2005 de hoeveelheid blikjes en flesjes in het zwerfafval met ten minste 80% is afgenomen (van 50 miljoen in 2001).
  • Het bedrijfsleven is verplicht zich aantoonbaar in te spannen zodat de hoeveelheid blikjes en flesjes in het zwerfafval voor 1 januari 2005 is afgenomen met ten minste 2/3 (van 50 miljoen in 2001).
  • De Rijksoverheid, de VNG en het bedrijfsleven dragen er zorg voor dat door een gezamenlijke inspanning uiterlijk in het jaar 2005 het overige zwerfafval met ten minste 45% ten opzichte van het jaar 2002 is verminderd.

Referenties

  • VROM (2002). Derde Convenant Verpakkingen. Den Haag : Ministerie van VROM.

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Convenant 'plus' voor zwerfafval (indicator 0399, versie 04 , 10 januari 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.