Landbouw en milieu

Emissiearme stallen, 2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het percentage emissiearme dierplaatsen voor varkens, per provincie, in 2001.

Emissiearme dierplaatsen (Groen Label) in 2001
  Vlees-varkens Zeugen met biggen Dragende zeugen Biggen
 
  % van totaal aantal dierplaatsen
Groningen 19,1 6,3 4,5 9,1
Friesland 7,6 17,7 12,9 21,4
Drenthe 20,5 16,6 13,4 27,1
Overijssel 9,0 17,7 19,2 22,4
Gelderland 7,7 13,6 15,4 17,5
Flevoland 4,3 2,8 20,1 0,8
Utrecht 4,8 7,6 9,5 12,7
Noord-Holland 5,0 4,8 15,1 21,1
Zuid-Holland 15,9 10,2 16,1 12,3
Zeeland 52,9 17,4 9,7 18,6
Noord-Brabant 14,7 14,5 18,1 22,6
Limburg 14,6 15,0 16,7 21,3
Bron: CBS. CBS/MC/okt02

Emissiearme dierplaatsen in 2001

In 2001 stond ongeveer 15% van de varkens op een emissiearme dierplaats. Van de ligboxenstallen in de melkveehouderij bleek slechts 1,3% uitgerust met een Groen Label systeem.

Methodiek

In 2001 is bij de landbouwtelling het aantal emissiearme dierplaatsen bij varkens geïnventariseerd. Alleen de provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel hebben inzicht in het totaal aantal emissiearme dierplaatsen (ook pluimveehouderij). Door interpretatieverschillen bij de vaststelling van het aantal plaatsen is het echter niet mogelijk hier een betrouwbaar overzicht van te geven.

Referenties

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Emissiearme stallen, 2001 (indicator 0401, versie 03 , 15 oktober 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.