Kosten en financiering

Milieu-investeringen in de industrie en energievoorziening, 1975-2000

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Ontwikkeling van milieu-investeringen

Vanwege het soms grillige verloop van investeringen van bedrijven (delfstoffenwinning, industrie exclusief voorbereiding tot recycling, raffinaderijen en energievoorziening) kunnen conclusies alleen getrokken worden over een lange tijdreeks van gegevens. Uit de grafiek blijkt dat over een periode van meer dan twintig jaar de milieu-investeringen als percentage van de totale investeringen gemiddeld genomen zijn gestegen. In de jaren zeventig bedroeg het gemiddelde percentage circa 3,3%, in de jaren tachtig 3,7% en in de jaren negentig is dit percentage opgeklommen tot 5,3%.

Toelichting

De waarden in de grafiek geven de voortschrijdende gemiddelden over vijf jaar weer.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over milieu-investeringen is te vinden op Statline (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Milieu-investeringen in de industrie en energievoorziening, 1975-2000 (indicator 0425, versie 03 , 4 oktober 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.