Kosten en financiering

Milieu-investeringen in de industrie en energiesector, 1975-2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De milieu-investeringen van bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening liggen in 2007 op het zelfde niveau als in 2006 en bedragen ruim 5 procent van de totale investeringen bij deze sectoren.

Ontwikkelingen 1975-2007

Vanwege het soms grillige verloop van de milieu-investeringen van bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening kunnen conclusies over de ontwikkelingen alleen getrokken worden over een lange tijdreeks van gegevens.
De afgelopen dertig jaar zijn de milieu-investeringen als percentage van de totale investeringen gemiddeld genomen gestegen. In de jaren zeventig bedroeg het gemiddelde percentage circa 3,3 procent, in de jaren tachtig 3,7 procent en in de jaren negentig is dit percentage opgeklommen tot 5,4 procent. In de periode 2000-2007 is het aandeel in de totale investeringen lager (4,4 procent).

Hoge milieu-investeringen in 2007

Door de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening is in 2007 evenveel geïnvesteerd in milieuvoorzieningen als in 2006 (respectievelijk 545 en 542 miljoen euro). Ook het aandeel van 5,2 procent van de milieu-investeringen in de totale investeringen is in 2007 vrijwel gelijk aan dat in 2006 (5,3 procent). De milieu-investeringen in 2007 zijn de hoogste sinds 1997.

Veel geïnvesteerd in energievoorziening

De openbare energievoorziening is in 2007 met 200 miljoen euro de grootste investeerder in het milieu. Andere belangrijke milieu-investeerders zijn de chemische industrie (80 miljoen euro), de metaalindustrie (85 miljoen euro) en de aardolie-industrie (60 miljoen euro).

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over milieu-investeringen is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Milieu-investeringen in de industrie en energiesector

Omschrijving

Milieu-investeringen in de delfstoffenwinning (SBI 10-14), industrie (SBI 15-36; exclusief Sociale werkvoorziening) en energie- en watervoorziening (SBI 40-41) als percentage van de totale investeringen per jaar.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Berekeningswijze

Schriftelijke enquête op basis van een steekproef onder bedrijven met 20 of meer werknemers in de delfstoffenwinning (SBI 10-14), industrie (SBI 15-36, exclusief Sociale werkvoorziening) en openbare energie- en watervoorziening (SBI 40-41). Ophoging met een schatter per bedrijfsgroep en bedrijfsgrootte.

Basistabel

StatLine: Milieukosten van bedrijven met 10 of meer werknemers (CBS, 2008a).StatLine: Milieukosten van bedrijven met 20 of meer werknemers: kerncijfers (CBS, 2008b).

Geografisch verdeling

Nederland.

Andere variabelen

Milieu-investeringen per milieucompartiment, milieu-investeringen als percentage van totale investeringen, netto milieulasten.

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks.

Achtergrondliteratuur

Het artikel Milieukosten van bedrijven (CBS, 2006) geeft een korte methodebeschrijving van het onderzoek.

Opmerking

De waarden in de grafiek geven de voortschrijdende gemiddelden over vijf jaar weer. De cijfers hebben betrekking op bedrijven met twintig of meer werkzame personen in de delfstoffenwinning (SBI 10-14), industrie (SBI 10-36, exclusief Sociale werkvoorziening) en openbare energie- en watervoorziening (SBI 40-41) (CBS, 2008a). Vanaf het jaar 1997 worden in de databank StatLine ook de milieu-investeringen gepubliceerd voor bedrijven in deze sectoren met tien of meer werkzame personen (CBS, 2008b).

Betrouwbaarheidscodering

B (schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2008). Milieu-investeringen in de industrie en energiesector, 1975-2007 (indicator 0425, versie 09 , 22 juli 2008 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.