Compendium voor de Leefomgeving
493 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Afval

Reinigingsdienstenafval, 1993-2017

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator is afgesloten.

De indicator Reinigingsdienstenafval is afgesloten omdat de inzameling van deze afvalstroom steeds meer gebeurd door particuliere bedrijven. Over de door deze bedrijven ingezamelde hoeveelheden reinigingsdienstenafval bestaan geen of onvolledige statistische gegevens.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.