Compendium voor de Leefomgeving
461 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Landschap

Waardering van natuurlijkheid

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Veel mensen waarderen een natuurlijke omgeving hoger dan één die door mensen is gemaakt. Vooral duin- en heidegebieden scoren hoog.

Toestand

Het overgrote deel van Nederland wordt als weinig natuurlijk beleefd. Grote gebieden met natuurlijke begroeiingen zijn de duinen en de heidegebieden op de Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe, Drenthe en Noord-Brabant. Bossen van geringe omvang worden als minder natuurlijk beleefd.

Referenties

  • Berg, A.E van den (1999). Individual differences in the aesthetic evaluation of natural landscapes. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen. Nijmegen.

Technische toelichting

Technische toelichting

De natuurlijkheid is per gridcel van 25x25 m bepaald aan de hand van de voorkomende begroeiing. Deze is in vijf categorieën weergegeven:vrijwel geen begroeiing aanwezigvoornamelijk akkers en boomgaardenvoornamelijk graslandvoornamelijk loof- en naaldbosnatuurgebiedenVoor de belevingskaart (A4.1) is deze legenda in dezelfde volgorde omgezet in een oplopende waardering. Hoe natuurlijker de begroeiing, hoe hoger de score. Vervolgens is de score per gridcel van 250 x 250 m gemiddeld.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Waardering van natuurlijkheid (indicator 1025, versie 02 , 17 januari 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.