Verdroging

Grote parelmoervlinder en verdroging duinen, 1995-2011

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De grote parelmoervlinder is grotendeels verdwenen als gevolg van de verdroging van de duinen na 1875. Deze soort heeft nog weinig geprofiteerd van het herstel van vochtige duinvalleien.

Grote parelmoervlinder

De grote parelmoervlinder is een soort van vochtige duinvalleien. De vochtige duinvalleien zijn sterk achteruitgegaan als gevolg van de grondwaterwinning in de duinen die eind 19e eeuw op gang kwam. Het aantal grote parelmoervlinders is tegenwoordig dan ook veel lager dan rond 1900.
De laatste jaren is er weer aandacht voor het herstel van vochtige duinvalleien. De grote parelmoervlinder heeft daarvan echter nog niet geprofiteerd. Integendeel, in de laatste jaren is de stand van de grote parelmoervlinder nog lager dan in de jaren ervoor.

Andere vlindersoorten

Ook enkele andere vlindersoorten van vochtige duingebieden zijn sterk achteruitgegaan. De moerasparelmoervlinder is verdwenen uit Nederland en de zilveren maan is in het duingebied alleen nog te vinden op Terschelling.
De grote parelmoervlinder, de moerasparelmoervlinder en de zilveren maan staan op de Rode Lijst van dagvlinders.

Referenties

  • Swaay, C.A.M. van, K. veling, T. Termaat en C.L. Plate (2012). Vlinders en libellen geteld. Jaarverslag 2011. Rapport VS2012.005. De Vlinderstichting, Wageningen.
  • Wallis de Vries, M. (2001). Referentiewaarden voor de abundantie van dagvlinders van open duin. Rapport VS2001.13 De Vlinderstichting. Wageningen.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Grote parelmoervlinder en verdroging duinen

Omschrijving

Ontwikkeling populatie Grote parelmoervlinder in de duinen

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

De cijfers zijn gebaseerd op metingen in het landelijke meetnet dagvlinders van het Netwerk Ecologische Monitoring.

Basistabel

Zie tabblad figuurdata onder Download figuurdata

Geografisch verdeling

Duinen

Verschijningsfrequentie

jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Swaay, C.A.M. van, K. veling, T. Termaat en C.L. Plate (2012). Vlinders en libellen geteld. Jaarverslag 2011. Rapport VS2012.005. De Vlinderstichting, Wageningen.

Betrouwbaarheidscodering

C. Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2013). Grote parelmoervlinder en verdroging duinen, 1995-2011 (indicator 1126, versie 11 , 11 januari 2013 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.