Natuurlijke hulpbronnen

Aandeel grote vissen en visserijdruk

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Door de toegenomen visserijdruk is het aandeel grotere vissen in zee de laatste decennia afgenomen.

Ontwikkeling

Er treedt een verschuiving op in de lengtesamenstelling van de visgemeenschap in de Noordzee. Vóór 1980 bestond meer dan 25% van het vangstgewicht uit vissen van meer dan 25 cm. Dat percentage is momenteel afgenomen tot minder dan 10%.
De verschuiving in de lengtesamenstelling weerspiegelt de veranderingen in de leeftijdsopbouw van de vispopulatie. Vissen krijgen bijna niet meer de kans om oud genoeg te worden om zich voort te planten, waardoor de productie van voldoende jonge vis in gevaar kan komen.

Genetische aanpassing

Een internationaal team van dertien visserijinstituten, waaronder Wageningen IMARES, heeft recent een studie verricht naar druk van de visserij op de vissoorten in de zee. Visserij is de belangrijkste oorzaak van sterfte onder populaties zeevis, zoals kabeljauw, schol, zalm, schelvis en tong. Door visserij hebben exemplaren die klein van stuk zijn meer overlevingskansen. Ook dieren die op jeugdiger leeftijd geslachtsrijp zijn, hebben meer kans om zich voort te planten. De vrijwel onomkeerbare veranderingen worden via overerving op een volgende generatie vissen overgedragen. De geconstateerde evolutie voltrekt zich over tijdsspannen van enkele decennia en verloopt veel sneller dan wetenschappers eerder dachten. De gevolgen tekenen zich niet alleen af voor de populatieomvang en geleidelijk dalende veerkracht van de visbestanden, maar ook voor interacties tussen soorten in het ecosysteem. Daarnaast zijn er gevolgen voor de opbrengsten van de visserij.
Zie verder:

Referenties

  • Heessen, H.J.L., H.C. Welleman, N. Daan, A.C. Smaal en G.J. Piet (2001). Bijdrage RIVO aan Natuurcompendium 2001. Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek RIVO. Intern rapport C058/01. IJmuiden.
  • Jørgensen, Christian et al. (2007). Managing Evolving Fish Stocks. Science, 23 November 2007: Vol. 318. no. 5854, pp. 1247 - 1248.

Relevante informatie

Technische toelichting

Technische toelichting

De grafiek is gebaseerd op bestandsopnamen met onderzoeksvaartuigen die sinds 1969 jaarlijks in september/oktober in de zuidoostelijke Noordzee op een standaardmanier worden uitgevoerd (Sole Net Survey). Per jaar is het percentage grotere vissen (groter dan 25 cm) van het totale vangstgewicht aangegeven. Daarnaast is het vijfjarig gemiddelde weergegeven.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Aandeel grote vissen en visserijdruk (indicator 1247, versie 04 , 14 oktober 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.