Natuurlijke hulpbronnen

Bedrijfsresultaten particuliere bosbouw

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.


De indicator 'Bedrijfsresultaten particuliere bosbouw' is vervallen. Informatie over bedrijfsresultaten van particulier bosbouw is opgenomen op Agrimatie.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2017). Bedrijfsresultaten particuliere bosbouw (indicator 1263, versie 05 , 23 maart 2017 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.