Natuurlijke hulpbronnen

Opbrengst visserij uit Nederlandse wateren

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De helft van de totale opbrengst uit Nederlandse wateren kwam van de visserij op het Nederlands Continentaal Plat. Tong en mosselen waren in 2001 de belangrijkste soorten.

Opbrengst Nederlandse visserij uit Nederlandse wateren naar vangstgebied, 2001
  Opbrengst Aandeel
  miljoen euro percentage
Nederlands Cont. Plat (excl. Waddenzee) 122 53
Waddenzee 51 22
IJsselmeer 6 3
Overige Nederlandse wateren 52 23
Totaal 231 100
Bron: LEI-Informatienet. LEI/NC/okt02
Opbrengst Nederlandse visserij uit Nederlandse wateren naar vangstsoorten, 2001
  Opbrengst Aandeel
  miljoen euro percentage
Schol 25 11
Tong 63 27
Garnalen 29 13
Mosselen 71 31
Kokkels 11 5
Overig 32 14
Totaal 231 100
Bron: LEI-Informatienet. LEI/NC/okt02

Toestand

In 2001 bracht de Nederlandse visserij in Nederlandse wateren 231 miljoen euro op. Ruim de helft van de opbrengt kwam van het Nederlands Continentaal Plat. Ook de opbrengst van de Waddenzee was aanzienlijk.

Vangstsoorten Nederlandse visserij

Schol, tong en overige platvis zijn de belangrijkste vangstsoorten van de kottervloot op de Noordzee. Garnalen worden voornamelijk in de Waddenzee en de overige kustwateren gevangen. Een groot deel daarvan komt van het Nederlands Continentaal Plat, maar ook in Belgische, Duitse en Deense wateren wordt op garnalen gevist. De mosselen komen uit Zeeland en de Waddenzee, de kokkels voornamelijk uit de Waddenzee. De opbrengst van mosselen en garnalen waren hoog, met name dankzij de hoge prijzen.

Referenties

  • Wijk, M.O. van, C. Taal, J.W. de Wilde en M.H. Smit (2002). Visserij in Cijfers 2001. Rapport PR.02.04 Landbouw Economisch Instituut. Den Haag.

Relevante informatie

Technische toelichting

Technische toelichting

De gegevens zijn afkomstig van het Ministerie van LNV. De opbrengst uit Nederlandse wateren is geraamd op basis van logboekinformatie van de schepen. In de logboeken worden het Nederlands Continentaal Plat en de Waddenzee overigens niet als afzonderlijke vangstgebieden geregistreerd, zodat ramingen noodzakelijk waren. De opbrengst heeft betrekking op visserij onder Nederlandse vlag. Daarnaast zijn er op het Nederlands Continentaal Plat ook buitenlandse schepen actief met aanzienlijke opbrengsten. De opbrengstgegevens zijn verzameld in het kader van het LEI-Informatienet. De cijfers zijn gecorrigeerd voor de koopkracht van de euro met 2001 als basisjaar.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Opbrengst visserij uit Nederlandse wateren (indicator 1267, versie 02 , 15 november 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.