Water en natuur

Omvang van de Nederlandse sportvisserij in 2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De Nederlandse sportvisserij is omvangrijk; 10% van de bevolking vist in de binnenwateren en in zee vangen sportvissers ongeveer 10% van het Nederlandse kabeljauwquotum weg.

Beschrijving

Nederland telde in 2003 910.000 mannelijke sportvissers van vijftien jaar en ouder. Daarvan visten er 650.000 alleen in zoetwater en 260.000 zowel in zoet als in zout water. Daarnaast waren er 460.000 kinderen, 100.000 vrouwen en nog eens 100.000 toeristen die in de Nederlandse binnenwateren visten. Hiermee komt het totaal aantal sportvissers in de Nederlandse binnenwateren op bijna 1,6 miljoen ofwel 10 procent van de Nederlandse bevolking. Gemiddeld visten de mannelijke sportvissers van vijftien jaar en ouder vijftien maal per jaar, waarmee zij bijna veertien miljoen vistochten hielden. Brasem en voorn zijn de meest populaire vissoorten.
De sportvisserij is algemeen verspreid over heel Nederland, maar in het noorden van het land zijn er relatief wat meer sportvissers. Meestal wordt dicht bij huis gevist (binnen vijf kilometer) en worden de vangsten teruggezet. Voor consumptie meegenomen vis bestaat vooral uit aal en snoekbaars.
Hiernaast telde Nederland in 2003 425.000 mannelijke zeesportvissers van vijftien jaar en ouder, met gemiddeld 4,4 uitstapjes per jaar. Inclusief vrouwen, kinderen en toeristen was het totaal aantal zeesportvissers ongeveer een half miljoen. Zij visten vooral naar bot, tong, makreel, geep, paling, wijting, kabeljauw en zeebaars. De vangst van kabeljauw door sportvissers lag tussen de 186 en 408 ton, wat ongeveer 10 procent is van het Nederlandse vangstquotum.

Referenties

  • Bron: Smit et.al. De economische betekenis van de sportvisserij in Nederland. Rapport 2.04.05. LEI, Den Haag 2005.

Technische toelichting

Technische toelichting

De informatie is afkomstig uit een rapport van het LEI naar de economische betekenis van de Nederlandse sportvisserij in 2003.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2006). Omvang van de Nederlandse sportvisserij in 2003 (indicator 1275, versie 01 , 1 september 2006 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.