Natuurbeleid en natuurbescherming

Natuurbeschermingswetgebieden, 2008

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Ongeveer 3600 hectare natuurgebied is als Natuurbeschermingswetgebied aangewezen buiten de Natura 2000-gebieden .

Beschermde Natuurmonumenten

Al onder de Natuurbeschermingswet 1967 werden natuurgebieden beschermd door het aanwijzen van Staats- en Beschermde Natuurmonumenten. Met de inwerkingtreding van de Natuurbeschermingswet 1998 vervalt het onderscheid tussen Staats- en Beschermde Natuurmonumenten; beide worden nu Beschermde Natuurmonumenten genoemd. Daarnaast komen die (delen van) Natuurmonumenten die overlappen met Natura 2000-gebieden te vervallen. De instandhoudingsdoelstellingen van het betreffende Natura 2000-gebied zullen wel mede betrekking hebben op de waarden die beschermd werden door het natuurmonument.
In totaal blijven 63 Beschermde Natuurmonumenten buiten de Natura 2000-gebieden bestaan.

Beleidsdoelen

Het doel van de Natuurbeschermingswet is het beschermen van terreinen en wateren met bijzondere natuur- en landschapswaarden. In de Natuurbeschermingswetgebieden is een vergunningenstelsel van kracht voor schadelijke handelingen. Tevens kan een beheersplan voor een gebied worden opgesteld, waarmee het gebied in aanmerking kan komen voor een beheersvergoeding.

Gebieden

Antjeskolk Hoorneboegse Heide Oude Dee/ Breede Gooi
Bronnenbos Refter Huys ten Donck Oude Dijk van Waal en Burg
Buitenplaats Vosbergen Kamerikse Nessen Overcingel
Bussumer- en Westerheide Kavelen Postiljonheide
Polder Ceres Kooibosje Terheijden Raaphof
Delleburen Kop van Schouwen Rouwkuilen
Dommelbeemden Kop van Schouwen I Sarsven en De Banen
Eendennest Kop van Schouwen II Schoolsteegbosjes
Elzenbroek Kruisdijk Smoutjesvlietlanden
Franse Kampheide Limitische Heide Staartweg Urk
Geerpolder Plas Meeuwenkampje Tafelberg-/Blaricummerheide
Gooise Noordflank Moerasterreinen langs de Bijleveld Tafelberg-/Blaricummerheide II
Grasbroek Niemandshoek Terreinen Boswachterij Groesbeek
Groeve Oostermeent Nieuw Bussumerheide/Vliegheide Toppad Urk
Groote Gat Oeverlanden Braassemermeer Waterland Aeën en Dieën
Ham en Crommenije Oeverlanden Gein c.a. Weldam
Heide achter Sportpark Oeverlanden Giessen Wildenborch
Heidebloem Oeverlanden Schildmeer Wildenborch/Bosket
Hildsven Oeverlanden Winkel Zuiderheide/Laarder Wasmeer
Hilversums Wasmeer Oosteinderpoel Zwartven
Hoge Fronten Oostermaet De Zumpe

Referenties

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2010). Natuurbeschermingswetgebieden, 2008 (indicator 1311, versie 03 , 16 september 2010 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.