Compendium voor de Leefomgeving
475 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Landschap

Waardering groen om de stad, 2009

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

De indicator 'Waardering groen om de stad' wordt niet meer geactualiseerd. De data zijn afkomstig van de WoON-enquête. In de enquête van 2012 en de jaren daarna is het onderdeel sociaal-fysiek niet opgenomen, waardoor een update van de indicator niet mogelijk is.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2018). Waardering groen om de stad, 2009 (indicator 1542, versie 03 , 11 september 2018 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.