Lokale leefomgeving

Externe veiligheid regionale luchthavens, 2000 - 2008

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Ruim 900 woningen in de nabijheid van regionale vliegvelden liggen in een gebied met een plaatsgebonden veiligheidrisico's groter dan eens in de miljoen jaar. Dit aantal is de afgelopen jaren min of meer gelijk gebleven.

Aantal woningen binnen de sloopzone en het beperkingengebied van regionale luchthavens (2000-2008)
           
Beperkingengebied 2000 2002 2004 2006 2008
Groningen 18 18 18 17 17
Lelystad 13 13 13 13 13
Rotterdam 44 44 45 45 46
Maastricht 861 862 863 868 876
Totaal 936 937 939 943 952
           
Sloopzone 2000 2002 2004 2006 2008
Totaal 12 12 11 10 10

Ontwerp-Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens (RBML)

Het externe veiligheidsbeleid voor de regionale luchthavens wordt uitgewerkt in het (concept) Besluit Burgerluchthavens. Dit besluit wordt een AMvB onder de wet (op dit moment nog een wetsvoorstel) -Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens (RBML). Het Besluit Burgerluchthavens geeft het bevoegd gezag de plicht om twee gebieden vast te stellen, te weten, het luchthavengebied en het beperkingengebied. De beperkingen kunnen bestaan uit het verbod op nieuwbouw van woningen en kwetsbare objecten als scholen en ziekenhuizen. Ook kan een sloopzone worden vastgesteld waarbinnen woningen aan de woonfunctie dienen te worden onttrokken. Het besluit schrijft voor dat binnen het beperkingengebied geen nieuwbouw mag plaatsvinden.

Ontwikkeling 2000-2008

Binnen het beperkingengebied bevinden zich ruim 900 woningen, waarvan het overgrote deel rond vliegveld Maastricht. Sinds 2000 bleef het aantal woningen binnen het beperkingengebied min of meer constant. In diezelfde periode is het aantal woningen binnen de sloopzones licht gedaald.

Relevante doelstellingen Nota Ruimte

Uitvoeringsdoelstellingen:

  • Realisering basiskwaliteit voor milieu en veiligheid


Operationele doelstellingen:

  • Vergroting van milieukwaliteit en veiligheid


Algemene doelstellingen:

  • Borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden monitor nota ruimte

Referenties

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Externe veiligheid regionale luchthavens

Omschrijving

Aantal woningen binnen de externe veiligheidscontour van regionale luchthavens.

Verantwoordelijk instituut

Planbureau voor de Leefomgeving

Berekeningswijze

De indicator is voorlopig gebaseerd op CBS woningtellingen binnen sloopzones en de beperkingengebieden die bepaald zijn aan de hand van de vlootsamenstelling waarop de vigerende geluidsnormering is gebaseerd (MNP, 2005). De risicocontouren die jaarlijks in de Milieubalans worden gerapporteerd, zijn gebaseerd op de werkelijke vlootsamenstelling in een jaar, en wijken hiervan af. Deze risicocontouren worden berekend op basis van werkelijke vlootsamenstelling in een jaar.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2010). Externe veiligheid regionale luchthavens, 2000 - 2008 (indicator 2029, versie 03 , 20 mei 2010 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.