Water en groene ruimte

Ruimte voor oppervlaktewater in nieuwbouwwijken

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd.


Informatie over binnenwateren is te vinden in de CLO indicator

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2019). Ruimte voor oppervlaktewater in nieuwbouwwijken (indicator 2039, versie 05 , 10 april 2019 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.