Verkeer en ruimte

Infrastructuur Nederland, 2009

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De infrastructuur ligt ongelijk over Nederland verdeeld. In de Randstadprovincies liggen veel meer rijks- en spoorwegen, dan in de rest van Nederland.

Netdichtheid

In de noordelijke provincies, Flevoland en in Zeeland ligt de netdichtheid (m/km²) van zowel wegen als spoorwegen overwegend onder het landelijk gemiddelde. De dichtheid in de Randstadprovincies en Limburg ligt boven het landelijk gemiddelde. In Flevoland is alleen de dichtheid van de provinciale wegen veel hoger dan het landelijk gemiddelde (364 versus 232 m/km²).

  Netlengte en netdichtheid van de lijninfrastructuur
  Rijkswegen Provinciale wegen Gemeente- en waterschapswegen Totaal Spoorwegen
           
  km        
           
Nederland 5076 7836 123914 136827 2896
           
Groningen 203 618 5816 6636 163
Friesland 311 670 7808 8790 145
Drenthe 234 523 6838 7595 105
Overijssel 358 843 12120 13320 302
Flevoland 151 515 2994 3661 40
Gelderland 688 1402 18077 20166 542
           
Utrecht 384 379 6016 6778 195
Noord-Holland 587 635 11957 13180 357
Zuid-Holland 742 704 14657 16103 372
Zeeland 174 495 6169 6838 99
Noord-Brabant 844 594 20877 22315 325
Limburg 401 457 10587 11446 251
           
           
  Netdichtheid rijkswegen Netdichtheid provinciale wegen Netdichtheid gemeente- en waterschapswegen Totale netdichtheid Netdichtheid spoorwegen
           
  m/km2        
           
Nederland 150 232 3674 4057 86
           
Groningen 87 266 2501 2853 70
Friesland 93 201 2337 2631 43
Drenthe 89 198 2591 2878 40
Overijssel 108 254 3645 4006 91
Flevoland 107 364 2115 2586 28
Gelderland 138 282 3637 4058 109
           
Utrecht 277 274 4347 4898 141
Noord-Holland 220 238 4485 4944 134
Zuid-Holland 264 251 5216 5730 132
Zeeland 97 277 3454 3828 55
Noord-Brabant 172 121 4247 4540 66
Limburg 186 213 4924 5323 117
           
           
Bron: CBS. CBS/CLO/sep10/2096

Netlengte

De inwoners van relatief dunbevolkte provincies hebben meer kilometers infrastructuur ter beschikking dan die van de Randstadprovincies. Flevoland en Zeeland vallen op door het hoge aantal kilometers provinciale weg per inwoner, die bijna drie keer zo hoog is als het gemiddelde. Noord- en Zuid-Holland liggen op alle fronten onder het landelijk gemiddelde.

  Netlengte per 1000 inwoners (2009)
  Rijkswegen Provinciale wegen Gemeente- en waterschapswegen Totaal Spoorwegen
           
  km        
           
Nederland 0,31 0,48 7,59 8,38 0,18
           
Groningen 0,35 1,08 10,13 11,56 0,28
Friesland 0,48 1,04 12,16 13,69 0,23
Drenthe 0,48 1,08 14,11 15,68 0,22
Overijssel 0,32 0,76 10,88 11,96 0,27
Flevoland 0,41 1,39 8,08 9,88 0,11
Gelderland 0,35 0,71 9,15 10,21 0,27
           
Utrecht 0,33 0,32 5,1 5,74 0,17
Noord-Holland 0,23 0,24 4,59 5,06 0,14
Zuid-Holland 0,21 0,2 4,24 4,66 0,11
Zeeland 0,46 1,3 16,23 17,99 0,26
Noord-Brabant 0,35 0,25 8,64 9,24 0,13
Limburg 0,35 0,4 9,35 10,11 0,22
           
Bron: CBS; Nationaal wegenbestand. CBS/CLO/sep10/2096

Spoorwegennet

Het Nederlandse spoorwegnet is bijna 2900 kilometer lang. Bijna driekwart hiervan is geëlektrificeerd. De niet-geëlektrificeerde sporen liggen voornamelijk in het noorden en oosten van Nederland. In Gelderland ligt het meeste spoor (ruim 540 km) en in Flevoland het minste (40 km).

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over de infrastructuur is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Infrastructuur Nederland, 2009

Omschrijving

Autowegennet in Nederland naar beheerder.
Spoorwegen naar elektrificatie in Nederland

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

Uitkomsten zijn op basis van Nationaal Wegenbestand

Basistabel

Statlinetabel met uitkomsten voor het wegennet.
Statlinetabel met uitkomsten voor spoorwegen.

Geografisch verdeling

Nederland, provincies

Andere variabelen

Geen

Verschijningsfrequentie

Eens per jaar

Achtergrondliteratuur

Methodenbeschrijvingen op de website van het CBS:
Onderzoeksbeschrijving lengte van wegen
en
Onderzoeksbeschrijving lengte van spoorwegen

Betrouwbaarheidscodering

Integrale waarneming

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2010). Infrastructuur Nederland, 2009 (indicator 2096, versie 01 , 1 oktober 2010 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.