Verkeer en ruimte

Infrastructuur, 2013

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De infrastructuur ligt ongelijk over Nederland verdeeld. In de Randstadprovincies liggen veel meer rijks- en spoorwegen dan in de rest van Nederland.

Netdichtheid

In de drie noordelijke provincies en Zeeland is de netdichtheid (het aantal meters infrastructuur per vierkante kilometer) van zowel wegen als spoorwegen overwegend lager dan het landelijk gemiddelde. De dichtheid in de Randstadprovincies en Limburg ligt boven het landelijk gemiddelde. De provincie Utrecht valt op door de hoge concentratie rijkswegen. In Flevoland is de dichtheid van de provinciale wegen veel hoger dan gemiddeld (327 versus 219 m/km²), terwijl die van de overige infrastructuur ver onder het landelijk gemiddelde ligt.

Netlengte

De inwoners van relatief dunbevolkte provincies hebben meer kilometers infrastructuur ter beschikking dan die van de Randstadprovincies. Flevoland en Zeeland vallen op door het hoge aantal kilometers provinciale weg per inwoner, dat bijna drie keer zo hoog is als het gemiddelde. Noord- en Zuid-Holland liggen op alle fronten onder het landelijk gemiddelde.

Ontwikkeling wegennet sinds 1960

In de onderstaande interactieve kaartviewer met tijdanimatie ziet u de ontwikkeling van het wegennet, zowel landelijk als op regionaal en lokaal niveau. Klik op de play knop voor de tijdsanimatie en zoom in op de kaart. De animatie werkt op alle schaalniveaus. Door op de knop rechtsboven te klikken kunt u de kaartviewer in een volledig scherm bekijken. Deze viewer is alleen zichtbaar als u flash heeft geinstalleerd op uw computer.

NL/MXD/CLO_Autowegen

Spoorwegennet

Het Nederlandse spoorwegnet is ruim 3000 kilometer lang. Bijna driekwart hiervan is geëlektrificeerd. De niet-geëlektrificeerde sporen liggen voornamelijk in het noorden en oosten van Nederland. In Gelderland ligt het meeste spoor (ruim 540 km) en in Flevoland het minste (40 km).
Het spoorwegennet telt 394 stations. In 2013 werden er 5 nieuwe stations geopend. De nieuwe stations zijn geopend in de provincies: Gelderland en 2 in Overijssel en Flevoland.

Referenties

Relevante informatie

  • Afstand tot treinstations
  • Meer gegevens over de infrastructuur is te vinden onder het onderwerp [onderwerp=nl0039] van het Compendium voor de Leefomgeving.
  • Meer gegevens over de infrastructuur is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Infrastructuur, 2013

Omschrijving

Autowegennet in Nederland naar beheerder en spoorwegennet naar elektrificatie in Nederland.
Netdichtheid per provincie en netlengte per 1000 inwoners per provincie voor rijkswegen, provinciale wegen, gemeentelijke wegen en spoorwegen.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

Uitkomsten zijn op basis van het Nationaal Wegenbestand.
De spoorvakken zijn op basis van het basisbestand van "Lengte van Spoorwegen"
De stations op basis van het stationbestand ten behoeve van de nabijheidstatistieken.
De Hanzelijn is niet opgenomen in de cijfers.

Basistabel

StatLinetabel met uitkomsten wegennet:
Lengte van wegen; naar wegkenmerken en gemeente.
StatLinetabel met uitkomsten spoorwegen:
Lengte van spoorwegen naar spoorwegkenmerken en provincie.

Geografisch verdeling

Nederland, provincies

Andere variabelen

Geen

Verschijningsfrequentie

Eens per jaar

Achtergrondliteratuur

Methodebeschrijving wegennet op de website van het CBS:
Korte methodebeschrijving wegennet.
Methodebeschrijving spoorwegen op de website van het CBS:
Korte methodebeschrijving spoorwegen.
Meer informatie over de Hanzelijn is te vinden op Wikipedia.

Opmerking

Let op: de berekening van de netwerkdichtheid wijkt in de huidige versie (4) van deze indicator af van de voorgaande versies (1, 2 en 3). Achter de grafiek met het kopje 'Netwerkdichtheid' zijn de achterliggende data (2013) opgenomen, aangevuld met data van voorgaande jaren (2009, 2011 en 2012), samengesteld aan de hand van de nieuwe berekeningswijze.

Betrouwbaarheidscodering

A (Integrale waarneming)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2014). Infrastructuur, 2013 (indicator 2096, versie 04 , 11 februari 2014 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.