Verkeer en ruimte

Aanbod openbaar vervoer, 2000-2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het treinenaanbod is tussen 2000 en 2010 toegenomen (17% meer treinkilometers). Vooral het treinenaanbod op het decentraal spoor is sterk uitgebreid. De gemiddelde afstand tussen de stops is afgenomen, waardoor de treinen gemiddeld ook 2% langzamer rijden. In het stad en streekvervoer is vooral het aanbod aan metro- en sneltramverbindingen vergroot (32% meer voertuigkilometers).Gemiddelde halteafstand treindiensten en metro/sneltramlijnen Bron: PBL obv spoorboekjes, OV9292 en KpVV/Nea

Halte afstand in km 2000 2004 2008 2010 2012
IC en sneltreinen kernnet 19,6 19,4 19,0 18,9 19,2
stoptreinen kernnet 5,8 5,8 5,6 5,5 5,4
Nevenlijnen 6,3 6,3 5,7 5,7 5,5
Totaal treinen 8,9 8,8 8,3 8,3 8,2
Metro en sneltram 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0Gemiddelde rijsnelheid treindiensten Bron: PBL obv spoorboekjes

Snelheid in km/u 2000 2004 2008 2010 2012
IC en sneltreinen kernnet 80,2 80,6 78,9 80,3 81,3
stoptreinen kernnet 61,2 62,0 59,7 59,5 59,8
Nevenlijnen 61,1 61,6 60,9 60,9 60,1
Nederland 69,1 69,4 67,5 68,0 68,3Het treinenaanbod is tussen 2000 en 2010 toegenomen: 7% meer stations, 4% meer spoorlijnen, 17% meer treinkilometers. Vooral het treinenaanbod op het decentraal spoor is sterk uitgebreid. Op het kernnet van de Nederlandse Spoorwegen (NS) is de uitbreiding veel beperkter. De gemiddelde afstand tussen de stops is afgenomen, waardoor de treinen gemiddeld ook 2% langzamer rijden.
In het stad en streekvervoer is vooral het aanbod aan metro- en sneltramverbindingen vergroot (32% meer voertuigkilometers), onder andere door de Beneluxmetro en Randstadrail. Het aanbod aan bus- en tramdiensten is minder gestegen (13%) en het aantal bus en tramhaltes is met 9% gedaald.

Beleidsdoelstellingen Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Deze indicator verwijst naar de volgende doelen en nationale belangen:

  • Het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat (bereikbaar)
  • Nationaal Belang 1: Een excellente ruimtelijk-economische structuur van Nederland door een aantrekkelijk vestigingsklimaat in en goede internationaal bereikbaarheid van de stedelijke regio's met een concentratie van topsectoren

Referenties

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Aanbod openbaar vervoer

Omschrijving

Aantal haltes en ritkilometers van trein, en bus tram en metro, de halteafstand van trein en metro/sneltramdiensten en de rijsnelheid van treindiensten

Verantwoordelijk instituut

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Geografisch verdeling

Op aanvraag ook voor regio's beschikbaar

Verschijningsfrequentie

1 keer per twee jaar

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2012). Aanbod openbaar vervoer, 2000-2010 (indicator 2140, versie 01 , 20 september 2012 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.