Compendium voor de Leefomgeving
482 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Sustainable development

Sustainable production chains: wood

You are currently viewing a closed indicator. Closed indicators are no longer updated, the reason for this is specified below. If any archived versions exist of this indicator they will still be available.

This indicator is expired.

For Information about sustainabe wood see:

Or Dutch

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2019). Sustainable production chains: wood (indicator 1465, versie 04 , 9 April 2019 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.