Figuur Figuur bij indicator Bevolkingsomvang en aantal huishoudens, 1980-2005. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.