Figuur Gebruik gewasbeschermingsmiddelen in enkele akkerbouwgewassen. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.