Figuur Gebruik gewasbeschermingsmiddelen in enkele glastuinbouwgewassen. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.