Figuur Gebruik gewasbeschermingsmiddelen in enkele gewassen in de overige tuinbouw. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.