Figuur Gebruik gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw per gewas. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.