Figuur Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in open teelten; intensief. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.