Figuur aantal biologische land- en tuinbouwbedrijven naar bedrijfstype. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.