Figuur areaal biologische land- en tuinbouw. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.