Figuur areaal biologische land- en tuinbouw per gewas. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.