Figuur areaal biologische land- en tuinbouw per provincie. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.