Figuur locaties biologische land- en tuinbouwbedrijven. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.