Figuur areaal biologische landbouw als percentage van totale landbouwareaal. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.