Figuur areaal biologische landbouw naar fase van omschakeling. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.