Figuur Totale afzet chemische gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.