Figuur Afzet overige middelen - grondontsmettingsmiddelen, minerale olie - in de landbouw. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.