Figuur Energieverbruik industrie naar energiedrager 1995-2013. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.